Begrippen

Een aantal begrippen uit de taxatie praktijk.

Marktwaarde
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Markthuur
Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.

Herbouwwaarde
De herbouwwaarde conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek representeert het totale bedrag dat nodig is om gebouwde onroerende zaken, met inbegrip van de aard- en nagelvaste voorzieningen, zowel qua omvang als kwaliteit en constructie in gelijke vorm en architectuur op dezelfde locatie te doen herbouwen, inclusief alle noodzakelijke en gebruikelijke bijkomende kosten.

Waarde in het economisch verkeer
Onder de waarde in het economisch verkeer (WEV) dient te worden verstaan: de prijs, die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed. (BNB 1963/113 HR)

Onafhankelijk
Onze taxateurs die de taxaties uitvoeren zijn onafhankelijk, integer en handelen niet vooringenomen. Onafhankelijk zijn in wezen en in schijn is vereist om het de taxateur mogelijk te maken als resultaat van een door hem uitgevoerde opdracht een - voor iedereen - acceptabel oordeel uit te spreken zonder vooringenomenheid, tegengestelde belangen of door een derde op hem uitgeoefende druk.

© Copyright Aprovas Holding B.V. 2010-2021. Wij waarderen uw bezoek op onze website. Graag horen wij uw vraag indien u een taxatie nodig heeft. Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Set up your own website - More